contact@mon.gov.mk ndcskopje@ndc.net.mk

Новости

Последни новости од активностите во рамки на проектот

Отворен повик за избор на модел – училишта за имплементација на концепцијата за интеркултурно образование

Општо за проектот Во согласност со потпишаниот „Меморандум за соработка помеѓу Нансен дијалог дентар Скопје (03-178) и Министерството за образование и наука на Република Македонија“ (08-10904), решението на министерот за образование со бр. 12/457 и акцискиот план од „Концепцијата за интеркултурно образование“, на ден 15.11.2016 Нансен дијалог центар Скопје во...
Прочитај повеќе

Концепцијата за интеркултурно образование прифатена како официјален документ на МОН

На 14 јануари 2016 година, Министерството за образование и наука на Република Македонија ја прифати новата Концепција за интеркултурно образование како официјален документ на МОН. Концепцијата е изготвена од страна на експертската група основана од НДЦ Скопје во партнерство со Министерството за образование и наука. Иницијативата за креирање на Концепцијата...
Прочитај повеќе

Промовирање на нови кабинети за практична настава во ОСТУ ,,Гостивар”

На 6 ноември, 2015 г., НДЦ Скопје во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија го одбележа официјалното отворање на два нови кабинети за реализација на практични часови во ОСТУ ,,Гостивар” во општина Гостивар. Реновирањето и опремувањето на кабинетите за физика и козметика е реализирано преку Компонента...
Прочитај повеќе

Состанок на работната група за Компонента 3

На 22 јуни 2015 год. НДЦ Скопје беше домаќин на првиот состанок на работната група за Компонента 3 од проектот ,,Мултиетнички концепт во образованието” – заеднички проект имплементиран во партнерство со Министерството за образование и наука и финансиски поддржан од страна на норвешкото Министерство за надворешни работи. Работната група за...
Прочитај повеќе

Започна процесот на реновирање и опремување на училници за интегрирани активности и кабинети за практична настава

Од почетокот на месец јуни 2015 г. започна процесот на реновирање и опремување на училниците наменети за реализација на проектот Нансен модел за интегрирано образование како и опремувањето на кабинетите за реализација на практичната настава во дел од средните стручни училишта, односно: СУГС ,,8 Септември” – Скопје (1 Нансен училница...
Прочитај повеќе

Реализација на практични модули за учесниците од група 11

На 22 мај 2015 година учесниците од група 11 ги следеа практичните модули од основното ниво на обука за интегрирано образование. За време на практичните модули учесниците имаа прилика да присуствуваат на интегрирана билингвална воннаставна активност спроведена од Светлана Ристоска и Гезим Ибрахими. Практичните модули пружаат детален увид во методологијата...
Прочитај повеќе