contact@mon.gov.mk ndcskopje@ndc.net.mk

Risitë

Risitë dhe aktivitetet e fundit në suaza të projektit

Takimi i grupit punues për Komponentin 3

Më 22 qershor 2015 QDN Shkup ishte nikoqir i takimit të parë të grupit punues për Komponentin 3 në suaza të projektit “Koncepti multietnik në arsimin”- projekt i përbashkët i implementuar në partneritet me Ministrinë e arsimit dhe shkencës dhe financiarisht i përkrahur nga Ministria e punëve të jashtme të...
Vazhdo leximin

Realizimi i moduleve praktike për pjesëmarrësit e grupit 11

Më 22 maj 2015, pjesëmarrësit e grupit 11 morën pjesë në modulet praktike të nivelit bazik të trajnimit për arsimim të integruar. Gjatë moduleve praktik, pjesëmarrësit kishin rastin të marrin pjesë në një aktivitet të integruar dygjuhësor të realizuar nga Svetlana Ristoska dhe Gëzim Ibrahimi. Modulët praktik mundësojnë një qasje...
Vazhdo leximin